Privacy verklaring

Deze website is eigendom van en wordt beheerd door Kimberly-Clark Corporation. Bij Kimberly-Clark zijn we ons ervan bewust dat bezoekers van onze site graag willen weten wat er gebeurt met de informatie die zij ons geven. Deze privacy verklaring is bedoeld om hier antwoord op te geven. Bezoek deze pagina regelmatig omdat de verklaring van tijd tot tijd zal worden aangepast.

Ons beleid

Via onze site worden geen persoonlijke gegevens van individuele personen verzameld, tenzij die gegevens vrijwillig en bewust aan ons worden verstrekt voor dit doel. Wij vragen je uitdrukkelijk op onze site of je bereid bent persoonlijke gegevens aan ons te verstrekken, bijvoorbeeld bij de vraag of je op de mailing list geplaatst wilt worden. Wij kunnen dan eventueel contact met je opnemen. Voordat je onderdelen van onze site kunt gebruiken, moet je je meestal eerst aanmelden. De informatie die je aan ons verstrekt wordt door ons gebruikt om je verzoek om informatie en services in te willigen. Vanwege het grote aantal verzoeken dat we ontvangen, kan het zijn dat we je woon- en e-mailadres aan een andere instantie of distributeur van onze producten moeten doorgeven. Zij zullen namens ons je verzoek om informatie of producten verder afhandelen waarbij zij uitsluitend toegang zullen krijgen tot de gegevens die zij nodig hebben om hun taak uit te voeren. Onze website bevat soms informatie over prijsvragen of andere acties die we houden, waarbij deelname via elektronische weg soms is toegestaan. De verstrekte informatie wordt door ons gebruikt om de prijsvraag af te handelen (bv. contact opnemen met de winnaar).

Kinderen

Als je twaalf (12) jaar of jonger bent, moet je je ouders om toestemming vragen voordat je ons je naam, woonadres of e-mailadres geeft.

Cookies

Evenals veel andere bedrijven maken ook wij gebruik van de zogenaamde "cookie" technologie op onze site. Cookies worden door het browserprogramma op je computer opgeslagen. Zodra je je aanmeldt, vertellen cookies ons of je de site al eerder hebt bezocht of dat je een nieuwe bezoeker bent. Cookies hebben geen toegang tot persoonlijke gegevens, geven geen contactgegevens aan ons door en kunnen geen gegevens van je computer af halen. Cookies worden door ons gebruikt om de meest bezochte onderdelen op de site te kunnen identificeren, zodat we ons aanbod beter op jouw wensen kunnen afstemmen.

Om de cookies van je computer te verwijderen, kun je op de volgende link klikken:

http://support.microsoft.com/default.aspx?scid=kb;NL-NL;260971

Voor meer informatie kun je ook de help-documenten lezen van de browser. Deze zijn gewoonlijk in de werkbalk bovenin het scherm te vinden.

Contactgegevens

Mocht je vragen hebben over onze privacy verklaring dan kun je onze Consumentenservice bellen op 0800 - 19064.